Het weer in Hongarije

Redactionele artikelen

ARTIKEL GESCHREVEN OP 2017-08-31 08:57:27

Kuuroord Hongarije

Kuuroord Hongarije

Hongarije heeft kuren. Hongarije staat al sinds tijden bekend als een kuuroord voor mensen met verschillende aandoeningen. Zelfs mensen met aandoeningen die niet bewust om te kuren naar Hongarije komen merken al snel dat er een verbetering te merken is in hun lichamelijke gesteldheid. Komt dat door de natuurlijke kuurbaden? Of door de schone lucht? Voor velen een vraag, maar voor wie de moeite neemt om zich in de materie te verdiepen zijn er toch voldoende antwoorden te vinden.

Voor het antwoord op deze vraag is het handig om een vergelijk te stellen tussen de omstandigheden in Hongarije en een ander land. Het ligt voor de hand dat we voor die vergelijking de omstandigheden van Hongarije vergelijken met die in Nederland of België. Immers, het merendeel van de lezers van dit artikel komen uit 1 van deze drie landen.

De basis voor het antwoord is lucht: de luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en de luchtdrukverschillen die voorkomen in Nederland, België en Hongarije. De luchtdruk is niet een constant gegeven, in geen van de landen die we in deze vergelijking gebruiken. Luchtdruk varieert, soms van minuut tot minuut. Luchtdruk kan grote verschillen kennen, maar ook kleine fluctuaties die haast onmerkbaar voorbij gaan. Onmerkbaar voor de meeste mensen, maar voor veel mensen met een (chronische) aandoening is het een stuk beter merkbaar als er een verandering is in luchtdruk. Nederland en België zijn, doordat ze aan zee liggen, meer onderhevig aan luchtdrukverschillen. Hongarije ligt ingesloten door bergketens en het klimaat/weer is daardoor stabieler. De luchtdrukverschillen zijn in Hongarije minder frequent, en minder intens. Verder is de lucht in Hongarije droger en warmer. Vochtige lucht en koude lucht hebben ook hun weerslag op veel aandoeningen. Hongarije is veel warmer dan Nederland en België, warm droog weer staat vaak gelijk aan hoge luchtdruk, en hoge luchtdruk geeft minder lichamelijke klachten dan lage luchtdruk.

Hebben de vele kuurbaden in Hongarije dan geen enkele invloed op aandoeningen? Ja hoor, dat hebben ze wel. Maar om te kuren hoef je niet perse naar een kuurbad te gaan. Hongarije is qua klimaat een groot kuuroord op zich. Kuurbaden hebben echter wel een groot benificiair effect op mensen met een aandoening. Het heeft dus een positieve substantiële invloed op aandoeningen en zijn daardoor beslist aan te raden.

Maar hoe werkt die invloed van de lucht dan? Daarvoor is het handig om een aantal aandoeningen te bekijken, hoe het werkt met zo'n aandoening in Hongarije, en hoe het werkt in Nederland en België:

Allergie, astma en hooikoorts:
Tussen een gebied met hoge luchtdruk en een gebied met lage luchtdruk verplaatst zich lucht. Bij grote luchtdrukverschillen zal er meer lucht verplaatsen dan wanneer er een klein verschil is in luchtdruk. Luchtverplaatsing, oftewel wind, verspreidt o.a. pollen, die bij mensen met allergie grote problemen kunnen veroorzaken. Omdat in Hongarije veelal de luchtdrukverschillen kleiner zijn, en er meer langere perioden zijn waarin er weinig luchtdrukverschillen zijn (minder wind) zal relatief gezien de hoeveelheid pollen in de lucht kleiner zijn, en zal het verspreidingsgebied van de pollen kleiner zijn. Hongarije heeft meer natuurlijk landschap dan Nederland en België, waardoor er meer gebieden zijn met pollenconcentraties wat natuurlijk weer een negatief effect heeft voor mensen met allergieën en hooikoorts. Doordat er minder wind is in Hongarije zal het ook binnenshuis eenvoudiger zijn om de binnen-omgeving pollenvrij of pollenarm te houden. Hongarije heeft gemiddeld gezien meer warme dagen wat voor mensen met astma een voordeel is, koude lucht vernauwt de luchtwegen namelijk.

Migraine (hoofdpijn):
Hoofdpijn en migraine wordt bij veel mensen beïnvloed door erg hete-, of erg koude lucht die daarbij erg vochtig is. Hongarije heeft in verhouding tot Nederland en België veel drogere lucht waardoor extra hoge of extra lage temperaturen minder negatieve invloed hebben op mensen met migraine of hoofdpijn.

EDS, POTS en dysautonomie:
Veel mensen met EDS en/of POTS lijden ook aan dysautonomie. Dysautonomie is een storing aan het autonome zenuwstelsel, en mensen met dysautonomie hebben bijzonder veel last van schommelingen in de luchtdruk. Het mag duidelijk zijn dat de klachten van mensen met dysautonomie in Hongarije een stuk lager zullen zijn omdat de luchtdruk veel constanter is. Tijdens snel wisselende luchtdruk (zoals tijdens heftige wind) kan zelfs brainfog (cognitieve stoornis) ontstaan. Hongarije kent minder (heftige) schommelingen in de luchtdruk waardoor deze klachten in Hongarije milder/minder voorkomend zullen zijn.

EDS, reuma, artritis en artrose:
Veel mensen met gewrichtsproblemen hebben extra pijn en stijfheid in de gewrichten als de luchtdruk zeer plotseling sterk daalt. Door de daling in luchtdruk zet het kraakbeen in de gewrichten uit, het kraakbeen wordt bij mensen met gewrichtsaandoeningen dan minder soepel en daardoor ontstaat pijn en stijfheid. Ook kou heeft eenzelfde negatief effect op gewrichten bij deze aandoeningen. Hongarije heeft minder vaak voorkomend (heftige) daling van de luchtdruk, en minder koude periodes waardoor deze klachten in Hongarije milder/minder voorkomend zullen zijn.

Geestelijke gesteldheid:
Wisselingen in luchtdruk hebben ook invloed op de geestelijke gesteldheid. Bij zeer lage luchtdruk groeit agressie, snel wisselende luchtdruk (zoals tijdens heftige wind) veroorzaakt concentratiestoornissen. Hongarije kent minder (heftige) schommelingen in de luchtdruk, en meer/langere periodes van hoge luchtdruk waardoor deze klachten in Hongarije milder/minder voorkomend zullen zijn.

Hoge bloeddruk:
Bij sterke wisselingen in de luchtdruk (zoals tijdens heftige wind) stijgt de bloeddruk met alle gevolgen van dien (hoofdpijn, benauwdheid, hartritmestoornis, beklemd gevoel, etc.). Vooral mensen die al last hebben van hoge bloeddruk en hart-aandoeningen, zullen beïnvloed worden door schommelingen in de luchtdruk, of door lage luchtdruk (slecht weer). Hongarije kent minder (heftige) schommelingen in de luchtdruk dan Nederland en België, en 's zomers zeker veel minder lage luchtdruk, waardoor deze klachten in Hongarije milder zullen zijn.

Andere aandoeningen:
Uiteraard is de lijst met aandoeningen en beperkingen nog een stuk langer. Maar met bovenstaande voorbeelden is toch een mooi beeld geschetst van de manier waarop lucht, en alles wat met lucht samenhangt, invloed heeft op aandoeningen en beperkingen. En het laat goed zien hoe de "Hongaarse lucht" zoveel meer voordelen heeft dan de lucht in de lage landen.

Tot slot:
Kent Hongarije geen schommelingen in de luchtdruk, vochtige lucht of koude lucht? Jazeker wel. Maar veel minder dan Nederland en België. De periodes waarin herstel of verlichting in kan treden zijn langer waardoor het gehele gevoel van welbevinden en de algehele lichamelijke conditie beduidend beter is (of kan worden) in Hongarije dan in Nederland en België. En Hongarije heeft veel meer kuurbaden dan Nederland en België bij elkaar. Dat heeft niets met de luchtvochtigheid of de luchtdruk te maken, maar het geeft Hongarije wel een streepje extra voor, voor mensen met een aandoening of beperking.

Hoe herken je......:
Hoe herken je hoge- of lage luchtdruk zonder barometer? Eigenlijk gaat het veranderen van luchtdruk gepaard met de hoeveelheid neerslag. Dat is geen exacte manier van luchtdruk meten maar over het algemeen gesproken kun je er van uit gaan dat hoe lager de luchtdruk is, hoe groter de kans op neerslag, en hoe hoger de luchtdruk, des te kleiner de kans op neerslag. Dus regent het dan kun je er van uit gaan dat de luchtdruk lager is dan wanneer de lucht helder en wolkeloos is.

Droge lucht (lage luchtvochtigheid) is te herkennen aan het opbouwen van statische elektriciteit. Dus als je kleren knetteren, of als je een statisch-geladen schokje krijgt als je iets of iemand aanraakt, dan is de luchtvochtigheid hoogstwaarschijnlijk laag.

En hoe herken je in Hongarije een kuurbad? Kijk naar de bordjes: "GyógyfürdÅ‘".

Redactionele artikelen:

De meest recente redactionele artikelen:

Oudere redactionele artikelen:

Facebook

U kunt ons vinden op Facebook.